TRÙM SỎ*

Ảnh: Sưu tầm


Bọn trùm sỏ lâm tặc
Là quan chức vùng cao
Nắm trong tay quyền lực
Phá rừng không bị sao

Cùng kiểm lâm cấu kết
Tha hồ mà phá rừng
Vừa thổi còi vừa đá
Ngu gì mà thổi dừng

Trùm sò lấy gỗ quý
Làm nhà rường nguy nga
Xây biệt phủ tráng lệ
Dân chỉ thèm hít hà

Kể từ ngày giải phóng
Hàng trăm lớp trùm sò
Thay nhau mà phá sạch
Rừng trở thành cái gò

Chính phủ có biết không
Xin trả lời là biết
Nhưng giả mù giả điếc
Vì lắm của cho không

Nhất là quan cấp bộ
Về xem phá bao nhiêu
Rừng còn nhiều hay ít
Phá có đạt chỉ tiêu

Rừng tài sản quốc gia
Chỉ một bọn được hưởng
Bất công không tưởng tượng
Ôi đất nước chúng ta
31/3/2020
Tú Sụn
* Hầu hết các quan chức có quyền lực ở Tây nguyên và vùng cao, nhiều rừng là trùm sỏ phá rừng, giàu có, xây dinh thự, biệt phủ, nhà rường toàn gỗ quý nguy nga tráng lệ.