HOÀI CỔ

Ảnh: Sưu tầm


Vỉa hè nhiều búp vế non
Lòng đường rộn nhịp xe con nhiều đời
Nếp xưa giờ đã qua rồi
Ngẩn ngơ hoài cổ, xa vời canh tân
….
Xốn xang, tức cảnh, tần ngần…
3/4/2018
Tú Sụn