THỐNG THIẾT NỖI ĐIÊU LINH

Ảnh: Sưu tầm


Thề nguyền trọn vẹn suốt ba sinh
Gắn bó bên nhau bóng với hình
Luyến ái uyên ương vui hạnh phúc
Yêu thương tổ ấm thoả niềm vinh
Dù cho vạn dặm đi mòn đá
Cũng quyết trăm năm sống thắm tình
Kỷ niệm bao ngày qua tuyệt đẹp
Giờ đây thống thiết nỗi điêu linh
14/3/2020
Tú Sụn