THẬT BUỒN CƯỜI*

Ảnh: Sưu tầm


Thật buồn cười ông Nguyễn Văn Thắng
Đang kiêm Chủ tịch tỉnh Quảng Ninh
Làm thêm hiệu trưởng trường đại học
Ôi là quá mạo hiểm! Thật tình

Theo quy định làm việc công chức
Cả hai vị trí toàn thời gian
Thì làm sao ông đảm bảo được
Vậy sai rồi quan ơi là quan

Nếu hiệu trưởng vi phạm pháp luật
Bị truy tố xét xử ngồi tù
Thì còn đâu là quan đầu tỉnh
Trên đời này khôn quá hoá ngu
21/5/2020
Tú Sụn
* Chủ tịch tỉnh kiêm hiệu trưởng đại học: tỉnh nói ‘đúng quy định’, chuyên gia ‘buồn cười’