CÔNG TRÌNH DỄ KIẾM ĂN*

Ảnh: Sưu tầm


CÔNG TRÌNH DỄ KIẾM ĂN*
Làm tượng đài làm cổng chào
Kiếm ăn quá dễ tỉnh nào cũng xây
Giá cả cao vút trời mây
Hạch toán lắt léo liền tay chia phần
Tiền ngân sách là của dân
Quan tham vơ vét bất nhân vô cùng
Chục tỷ trăm tỷ chúng vung
Có khi ngàn tỷ hãi hùng lắm thay
Dân nghèo ngậm đắng nuốt cay
Để cho quan chức càng ngày càng sang
Dân nghèo tím ruột bầm gan
Để cho quan chức huy hoàng thái lai
Dân nghèo tay bốc hàm nhai
Để cho quan chức lâu đài siêu xe
Đảng ơi! Đảng hãy lắng nghe
Dân mình cùng cực lặc lè xác xơ
Ấm no hạnh phúc từng mơ
Bao năm mãi tận bây giờ vẫn chưa
Dầm mưa dãi nắng sớm trưa
Nghèo vừa bền vững lại vừa bất công
Khát khao cháy tận đáy lòng
Quan tham đột tử thoả mong bao người
17/1/2022
Tú Sụn
* Trong tất cả các loại đầu tư xây dựng thì làm cổng chào và xây tượng đài là dễ kiếm ăn nhất!