QUAN THAM VÉT*

Ảnh: Sưu tầm


Danh sách đến mười hai quan chức
Về hưu tham vét lần cuối cùng
Bị yêu cầu trả nhà công vụ
Ba lần thông báo vẫn ung dung

Điểm mặt toàn quan to chức lớn
Tư cách đâu mà cứ chây ì
Ngữ này được làm quan mới lạ
Tham cả đời, tham nữa mà chi

Thế mới biết lâu nay guồng máy
Toàn bọn tham chiếm ghế làm tiền
Nguyên nhân nền kinh tế lẹt đẹt
Nguyên nhân tạo dân tình không yên

Bộ Xây dựng cần nêu tên tuổi
Bọn quan tham thì phải công khai
Ra hạn chót xem xét kỷ luật
Để toàn dân điểm mặt những ai

Tham cả đời nay còn tham vét
Mặt nhơn nhơn làm nhục quốc gia
Bài học đắng bổ nhiệm quan chức
Không liêm sỉ sâu mọt sinh ra
21/4/2020
Tú Sụn
* Danh sách 12 quan chức chưa trả nhà công vụ gồm: ông Đ. V. C. nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội; ông P.V.V. nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; ông TVL, nguyên Phó Chủ tịch Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam; ông N.V.N, nguyên Phó Chủ tịch Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam; bà N.T.TH.H, nguyên Phó Chủ tịch Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam; bà N.H.L, nguyên Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam; ông L.V.Đ, nguyên Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam; Bà B.T.TH, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; ông Đ.Q.H, nguyên Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc; ông H. V. A,nguyên Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch; ông H.S.TH, nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự, Bộ Tư pháp; ông Đ.N.D, nguyên Tổng biên tập Báo điện tử Đảng cộng sản.