NỒNG NÀN DỊU NGỌT

Ảnh: Sưu tầm


NỒNG NÀN DỊU NGỌT
Yêu rồi mầu nhiệm lắm em ơi
Hương vị thần tiên của cuộc đời
Ấm áp thâm tình dâng dịu ngọt
Nồng nàn trọn nghĩa gởi đầy vơi
Bất đồng bộc phát luôn nhường nhịn
Tranh luận ngẫu nhiên ắt kiệm lời
Trọn kiếp bên nhau trao với nhận
Thuận lòng gắn bó mãi không ngơi
13/8/2021
Tú Sụn