LÍNH “PHÒNG KHÔNG”

 

Ảnh: Sưu tầm

(Thủ vĩ ngâm)

LÍNH “PHÒNG KHÔNG”
Lính nghèo nên chẳng có ai yêu
Đêm đến phòng không cảnh hắt hiu
Đội ngũ chỉnh tề ngày tháng tháng
Tác phong nghiêm túc sáng chiều chiều
Trong tuần rèn luyện thêm dai sức
Chủ nhật nghỉ ngơi, tán dóc siêu
Chiến sỹ quanh năm như thế đó
Lính nghèo nên chẳng có ai yêu
29/6/2021
Tú Sụn