BẤT TÀI

Ảnh: Sưu tầm


BẤT TÀI
Chuyên môn chả có sẽ như hài
Tếu táo dông dài chẳng giống ai
Nhắm mắt kí bừa không cần đúng
Dang tay thâu tóm biết là sai
Của công thất thoát vì gian dối
Tiền túi tăng thu dẫu bất tài
Việc nước buông lơi lo kiếm chát
Quan mà như thế vẫn công khai
19/7/2022
Tú Sụn