NUỐI TIẾC THU XƯA

Ảnh: Sưu tầm


NUỐI TIẾC THU XƯA
Gợi lại Thu xưa thấy tủi lòng
Hết rồi còn một khoảng tầng không
Đồi hoang thê thảm thân lau hận
Triền vắng buồn hiu bóng sậy mong
Nuối tiếc lang thang hồn hoá đá
Nhớ nhung lã chã lệ thành dòng
Thẫn thờ những tối trăng mờ ảo
Cõi tạm u hoài trước bão giông
24/9/2022
Tú Sụn