TÌM DẤU YÊU

Ảnh: Sưu tầm


Lê từng bước trên lối mòn xưa
Tìm dấu yêu ngày nao sót lại
Dẫu thời gian phai mờ nắng mưa
Dẫu con đường bây giờ xa ngái

Tìm dấu yêu dưới lớp cỏ non
Vết bùn khô còn hình tưởng tượng
Lòng ngẩn ngơ trên những lối mòn
Tự dưng mình tủi thân sống mượn

Lối này xưa em vẫn đi về
Dấu yêu xưa xoá nhoà dĩ vãng
Ước gì đời đi vào cơn mê
Để không còn khung trời hữu hạn

Tìm dấu yêu đến hết cuộc đời
Để bù đắp cho lòng trống vắng
Cõi tạm này buồn lắm em ơi
Cách biệt rồi chỉ còn cay đắng
6/6/2020
Tú Sụn