MỘT THỰC TẾ Ê CHỀ ỐT DỘT*

Ảnh: Sưu tầm


Giám đốc thẩm vụ Hồ Duy Hải
Đến hôm nay đã bộc lộ ra
Tất cả mười bảy vị thẩm phán
Ngây ngô, không thuộc luật nước ta

Một thực tế ê chề ốt dột
Mà lâu nay bán tín bán nghi
Xin mời xem truyền thông đăng tải
Để hiểu ra sai đúng có gì
12/5/2020
Tú Sụn
* Xin mời đọc tất cả các bài báo lề phải đã đăng từ 8/5/2020 đến nay để hiểu rằng mười bảy vị thẩm phán trong phiên toà giám đốc thẩm vụ án Hồ Duy Hải thuộc bộ luật hình sự và bộ luật tố tụng hình sự của nước ta đến đâu?