CHỖ EM NẰM

Ảnh: Sưu tầm


Đêm khuya anh lắng tai nghe
Như em thở nhẹ mà se sắt lòng
Màn đêm u tối mênh mông
Quờ tay chạm gối, gối không có gì
Chỗ em nằm dấu còn ghi
Hương quen còn toả, thầm thì còn trao
Mới đây thôi, mới hôm nào
Chung chăn kề gối ngon sao giấc nồng
Chỗ em nằm giờ trống không
Gối đôi lẻ bóng trong lòng quặn đau
Bàng hoàng thao thức canh thâu
Biết em giờ ở nơi đâu mà tìm
6/7/2019
Tú Sụn