THU (1)

Ảnh: Sưu tầm


Bàng bạc mây trời không ánh dương
Đường quê vàng lá bước chân vương
Đồng bao la đã còng cây lúa
Cành trơ no nhựa đợi trong vườn
Cô gái mơ màng đôi mắt biếc
Chàng trai vờ vĩnh dấu yêu thương
Tay xinh hờ đỡ đôi tà áo
Sợ gió thu hoang nghịch giữa đường
1974
Trương Quang Tú