MIÊN VIỄN


Tạo hoá ban cho phúc đức lành
Chúng mình duyên nợ sắp nên danh
Chân tơ kẽ tóc đang trao vẹn
Nghĩa trọng tình thâm đã kết thành
Trọn kiếp yêu thương còn nắng lửa
Muôn đời son sắt chỉ em anh
Niềm vui bất tận cho đời mãi
Miên viễn bên nhau hạnh phúc lành
2/6/2021
Tú Sụn