SANG XUÂN

 

Ảnh: Sưu tầm

(Thuận nghịch độc)

(Đọc xuôi)
Sang xuân rực thắm nở ngàn hoa
Đẹp quá trời xanh ngát tít xa
Vang tiếng hát hò vui cuối xóm
Thoảng hương lan toả đượm bên nhà
Chàng yêu lén mến từng ao ước
Nữ quý thương thầm đã thiết tha
Chan chứa thắm tình mong mộng đẹp
An bình ước nguyện mãi nhà nhà

(Đọc ngược)
Nhà nhà mãi nguyện ước bình an
Đẹp mộng mong tình thắm chứa chan
Tha thiết đã thầm thương quý nữ
Ước ao từng mến lén yêu chàng
Nhà bên đượm toả lan hương thoảng
Xóm cuối vui hò hát tiếng vang
Xa tít ngát xanh trời quá đẹp
Hoa ngàn nở thắm rực xuân sang
26/6/2021
Tú Sụn