ĐỂ MẤT ĐẤT RỪNG ĐƯỢC KHEN THƯỞNG

Ảnh: Sưu tầm


Về vụ việc công ty đường chín
Để mất ngàn héc ta đất rừng
Lãnh đạo tỉnh vẫn ký khen thưởng
Ôi cán bộ yếu kém vô chừng

Ông chủ tịch này quá tệ hại
Ngàn héc ta có phải ít chi
Dù trước đó báo chí lên tiếng
Vẫn làm ngơ không ý kiến gì

Không xứng đáng làm chủ tịch tỉnh
Thiếu trách nhiệm kèm cả ngu đần
Hay có phần nên nhắm mắt ký
Lãnh đạo này chỉ tổ hại dân

Cần phải xử công ty đường chín
Và xử luôn ông chủ tịch này
Lãnh đạo phải cho ra lãnh đạo
Tống về vườn, người tốt lên thay
25/1/2019
Tú Sụn