MÀU HOÀNG HÔN

Ảnh: Sưu tầm

Trong ngày dễ chịu lúc tà dương
Sắc nắng dịu êm đến lạ thường
Gió mát quần đong đưa nhánh lá
Trăng thanh thửa mỏng mảnh màn sương
Thiên nhiên áp luật trên mười hướng
Tạo hoá an bài cả tám phương
Cuộc sống về chiều không mộng mị
Đời luôn rực đỏ thắm miên trường
26/5/2021
Tú Sụn