TÌNH CHỜ

Ảnh: Sưu tầm


TÌNH HOÀI
Tác giả: Thế Lữ
Trời buồn làm gì trời rầu rầu
Anh yêu em xong anh đi đâu?
Lắng tiếng gió, suối, thấy tiếng khóc
Một bụng một dạ một nặng nhọc
Ảo tưởng chỉ để khổ để tủi
Nghĩ mãi gỡ mãi lỗi vẫn lỗi
Thương thay cho em căm thay anh
Tình hoài càng ngày càng tày đình.

(Cảm tác nhân đọc bài TÌNH HOÀI của Thế Lữ)
TÌNH CHỜ
Bằng lòng chờ từng ngày mà thèm
Thương nhau đâu so đo chi em
Lúc thấy nhớ mới biết hết ý
Một cuộc hẹn trọn vẹn ngọt vị
Để khỏi phải thảm ủ lẩn thẩn
Ngẫm vẫn hãy mãn nhãn mãi nhẫn
Thêm cho nhau muôn lâu tin yêu
Càng tràn đầy tình này càng nhiều
13/8/2021
Tú Sụn