ANH YÊU – YÊU ANH

 


(Thuận nghịch độc – thủ vĩ ngâm)

(Đọc xuôi)
Anh yêu quý mãi mãi, anh yêu
Tuyệt quá tình duyên vọng ước nhiều
Thành ý tháng ngày nên mộng đẹp
Nguyện lòng giây phút được yêu chiều
Danh thơm ngát toả luôn gìn giữ
Hạnh đức lan xa mãi chắt chiu
Thành nguyện ước mong mình vẹn nghĩa
Anh yêu quý mãi mãi, anh yêu

( Đọc ngược)
Yêu anh mãi mãi quý yêu anh
Nghĩa vẹn mình mong ước nguyện thành
Chiu chắt mãi xa lan đức hạnh
Giữ gìn luôn toả ngát thơm danh
Chiều yêu được phút giây lòng nguyện
Đẹp mộng nên ngày tháng ý thành
Nhiều ước vọng duyên tình quá tuyệt
Yêu anh mãi mãi quý yêu anh
24/6/2021
Tú Sụn