TRƠ TRẼN*

Ảnh: Sưu tầm


Tăng giá xăng giá điện
Khiến người dân bần hàn
Rồi đây các doanh nghiệp
Sẽ dặt dẹo tan hoang

Không còn gì để nói
Trơ trẽn thế là cùng
Giờ đòi đóng dấu mật
Thật là quá lạ lùng

Đã có phần xơ múi
Nên cố bảo vệ nhau
Đây là nhóm lợi ích
Nói thẳng thế cho mau

Chúng không cho minh bạch
Không hạch toán công khai
Để dễ bề chia chác
Đây là cái quái thai

Sợ người dân kiểm soát
Nên đề xuất tào lao
Đã độc quyền hạng nhất
Còn muốn mật là sao?

Đừng coi thường dân chúng
Bởi họ đâu có khờ
Mập mờ để liếm láp
Họ tố ra cho giờ
27/4/2019
Tú Sụn
* Bộ Công Thương đang lấy ý kiến góp ý về danh mục bí mật Nhà nước của ngành, trong đó, báo cáo điều hành kinh doanh, phương án chỉ đạo, điều chỉnh giá xăng dầu và giá điện chưa công bố sẽ là những thông tin được đóng dấu mật. Hầu hết người dân đều bày tỏ sự không đồng tình trước thông tin này.