LÃNG NHÁCH*

Ảnh: Sưu tầm


Đúng là chuyện hy hữu
Chưa tiền lệ bao giờ
Đúng là quá lãng nhách
Khen tặng mà ngu ngơ

Bí thư kiêm chủ tịch
Một xã ở Kiên Giang
Tặng giấy khen đột xuất
Có một ở thế gian

Lý do đang có dịch
Hoãn tổ chức thôi nôi
Cho là quá gương mẫu
Phải biểu dương kịp thời

Chẳng khác nào tên trộm
Không đột nhập nhà nghèo
Khen nó là đạo đức
Khuyên mọi người học theo

Khen tặng quá lãng nhách
Việc đó phải chấp hành
Cơn chi mà khen thưởng
Rút lại cho nó lành
5/4/2020
Tú Sụn
* Chuyện hi hữu xảy ra ở Phường Vĩnh Lợi, TP Rạch Giá (Kiên Giang khi một đảng viên dừng tổ chức tiệc thôi nôi vì đang có dịch nên được UBND phường tặng giấy khen đột xuất.