VỀ LUẬT AN NINH MẠNG

Ảnh: Sưu tầm


Về luật an ninh mạng
Quốc hội vừa thông qua
Cộng đồng mạng tru tréo
Đúng thật là điêu toa

Đọc đi rồi đọc lại
Đọc đến cả chục lần
Khái quát được toàn bộ
Là những việc rất cần

Nội dung quá chi tiết
Quy định rất rõ ràng
Lâu nay vẫn thực hiện
Có gì mà hoang mang

Họ tung tin xuyên tạc
Họ bịa đặt tào lao
Toàn những điều không có
Họ ăn nói ào ào

Khuyến khích đặt máy chủ
Trên lãnh thổ Việt Nam
Chứ có nào ép buộc
Mà tuyên truyền ba xàm

Do các nhà làm luật
Sợ mọi người không thông
Đã diễn giải cụ thể
Viết câu chữ dài dòng

Nên không giống là luật
Chỉ như một thông tư
Nhưng rất là dễ hiểu
Giờ đã rõ thực hư

Mọi người yên tâm nhé
Đã là luật, như đinh
Khó mà đem thay đổi
Không áp dụng linh tinh

Nếu thông tư thì mệt
Dễ thay đổi bất thường
Nói thế nào cũng được
Nên rắc rối khôn lường

Mọi người ghi nhớ nhé
Cứ theo luật chấp hành
Đâu có gì hạn chế
Mà cứ vội lanh chanh
13/6/2018
Tú Sụn