LÃNH ĐẠO BẦY NHẦY

Ảnh: chụp lại


Nghệ An, lãnh đạo quá bầy nhầy
Cấp phòng một sở có quá tay
Trái tai, gai mắt cho tồn tại
Đúng là trì trệ, một không hai

Biên chế mà sao như chuyện đùa
Ủy ban, tỉnh ủy cũng chào thua
Bốn trăm trưởng, phó phòng một sở
Có chức, ăn lương, nhởi bốn mùa

Người dân không muốn bị thoát nghèo
Cho nên lãnh đạo định ăn theo
Có tiền ngân sách luôn hổ trợ
Thành ra biên chế cũng cheo leo

Lãnh đạo trời ơi tỉnh nghèo mãi
Thiết nghĩ là nên nghỉ cho rồi
Người khác lên thay làm lãnh đạo
May ra dân chúng hết tả tơi
26/6/2018
Tú Sụn