CON GÀ CÔNG NGHIỆP**

Ảnh: Sưu tầm


Anh vẫn mặc cảnh phục
Là cảnh sát giao thông
Cao lừng lững tồng ngồng
Trông cũng oai ra phết
Nhưng mà anh sợ chết
Nên chẳng dám xông vào
Để cứu mạng đồng bào
Đúng là gà công nghiệp
Thấy cầm dao đã khiếp
Chỉ đứng xa mà nhìn
Mặc cô gái van xin
Đang nguy hiểm tính mạng
Lòng dũng cảm có hạn
Ý thức chưa hình thành
Bảo toàn tính mạng anh
Cô gái kia đã chết
Âu cũng là cái kết
Của cán bộ ươn hèn
Vô cảm giờ đã quen
Nên thờ ơ lãnh đạm
3/4/2019
Tú Sụn
** Chuyện xảy ra ở Ninh Bình, cô gái đang bị một nam thanh niên khống chế đe doạ giết thì có một người mặc sắc phục cảnh sát giao thông trên tay có cầm công cụ hỗ trợ nhưng không tiếp cận khống chế hung thủ mà đứng nhìn và gọi điện thoại.