CÓ MỘT QUẢNG NAM NHƯ THẾ*

Ảnh: Sưu tầm


Có một Quảng Nam là như thế
Bạn nghĩ gì hình ảnh Quảng Nam
Không chấp hành lệnh của Thủ tướng
Lãnh đạo tồi! Dân trí táp nham

Có một Quảng Nam là như thế
Đã lu mờ hình ảnh Quảng Nam
Đã cấm rồi, ngang nhiên tụ tập
Dịch hoành hành, tắm biển vẫn ham

Có một Quảng Nam là như thế
Xấu hổ vì người dân Quảng Nam
Ý thức kém, không còn nhân cách
Không vì cộng đồng! Chê Quảng Nam
30/3/2020
Tú Sụn
* Bất chấp lệnh của Thủ tướng Chính phủ, bất chấp mối hiểm nguy của bệnh dịch Covid 10, hàng nghìn người dân Quảng Nam vẫn tụ tập tắm biển, Chính quyền địa phương làm ngơ, thiếu trách nhiệm.