THU GIỮA ĐÔNG

Ảnh: Sưu tầm


Lạnh ngoài đồi vắng ngập trong lòng
Một khoảng trời thu sót giữa đông
Sương giăng chắn giá sông mờ ảo
Gió thổi xua bèo nước sánh trong
Ven đường lá rữa che dấu gót
Đầu xóm cành trơ rõ cánh đồng
Luyến tiếc chiều vàng còn thờ thẫn
Quạnh quẽ chân trời quá mêng mông
31/12/2018
Tú Sụn