UẤT HẬN

Ảnh: Sưu tầm


 • UẤT HẬN
  Máu xương tô thắm một màu cờ
  Đem lại thanh bình thoả ước mơ
  Tổ quốc non sông hằng khắc cốt
  Nhân dân đất nước mãi tôn thờ
  Nghĩa trang thảm hại hồn lưu lạc
  Gác tía vinh hoa mặt trẽn trơ
  Xanh cỏ cho bao thằng cơ hội
  Thành quan đục khoét ố màu cờ
  13/2/2022
  Tú Sụn