BÔI NHỌ

Ảnh: Sưu tầm


Là đường cao tốc Quốc gia
Thi công cẩu thả như là trò chơi
Vừa thông xe đã tả tơi
Cổ kim chưa thấy, lạ đời, oái oăm
Người ta dùng năm mươi năm
Mình dùng mấy tháng như băm thế này
Vá đường thì quá lạ thay
Dép lê quần sọt ngồi ngay giữa đường
Thoạt trông vừa giận vừa thương
Tay búa tay đục xem thường hiểm nguy
Nhìn cảnh bôi nhọ cực kỳ
Mấy quan lãnh đạo làm gì, ở đâu
Thật là trì độn ngu lâu
Chướng tai gai mắt, tại sao vẫn làm
Trò mèo lấp liếm thói tham
Dẹp ngay cảnh tượng biến chàm thành son
14/10/2018
Tú Sụn