VẾT NHƠ HỌC ĐƯỜNG

Ảnh: Sưu tầm


Là nhà giáo thì luôn mô phạm
Đừng bày trò bỉ ổi ra chơi
Làm ô uế học đường tệ hại
Nhục vô cùng và loạn đến nơi

Ông hiệu trưởng một lòng ủng hộ
Lãnh đạo Đoàn tích cực triển khai
Sinh viên trẻ hân hoan, phấn khích
Bày ra trò gợi dục gái trai

Những trò chơi dâm ô, phản cảm
Thoạt nhìn qua bực dọc, sân si
Sao vẫn duyệt, vẫn bày ra nhỉ!
Đâu hay ho, háo hức nỗi gì

Một thế hệ tương lai hy vọng
Mà tiếp thu văn hoá suy đồi
Rồi mai đây còn đâu đạo đức
Để dựng xây đất nước sinh sôi

Hình ảnh thầy là thầy đừng ngợm
Trò là trò, đừng quỷ đừng ma
Cố gìn giữ tinh hoa dân tộc
Hãy xứng danh rường cột nước nhà
30/8/2018
Tú Sụn