YÊU NƯỚC (2)

Ảnh: Sưu tầm
Đất nước thời bình vẫn đấu tranh
Chung tay xây dựng cốt an lành
Cho dù thẳng thắn thời thua thiệt
Vẫn biết gian nguy cũng phải đành
Công bộc đồng lòng trưng phép nước
Quan tham hết cửa để tung hoành
Giữ gìn bộ máy luôn trong sạch
Xã hội công bằng mới xứng danh
9/5/2021
Tú Sụn