MẮT NHÌN QUA NGÒI BÚT (hoạ thơ)

Ảnh: Sưu tầm

MẮT NHÌN QUA NGÒI BÚT

Bút kẽ cầm tay trở lại triền
Quay nhìn cảnh vật rất bình yên
Bờ sau bãi cỏ nghiêng vầng nguyệt
Giữa tiết chiều thu lạc nẻo miền
Vẽ sắc quanh đường tranh thủy mặc
Tô màu bức họa ngõ vườn tiên
Rồi sơn đủ nét hoa vàng dại
Vẻ đẹp lồng khung đã kết viền
10.02.2022
Thơ: Giang Hoa

Hoạ bài MẮT NHÌN QUA NGÒI BÚT của Giang Hoa-hoạ nguyên vận

MẮT NHÌN QUA NGÒI BÚT
Lơ thơ lau lách trải bên triền
Tình cảnh đại ngàn chẳng được yên
Phá núi mở đường trơn trợt lối
Chặt cây lấy đá xác xơ miền
Rừng già thời trước xanh trùng điệp
Hang rộng ngày xưa đậm cảnh tiên
Giao phó kiểm lâm thành núi trọc
Quanh co suối cạn một đường viền
12/2/2022
Tú Sụn