BOT Y TẾ*

Ảnh: Sưu tầm


Thực hiện xã hội hoá
Sinh ra BOT giao thông
Bóc lột toàn xã hội
Đại sự kiện đau lòng

Gọi là xã hội hoá
BOT y tế ra đời
Đã bóc lột người bệnh
Đã tơi rồi còn bời

Thiết bị khoảng bảy tỷ
Chúng nâng lên năm lần
Khiến người bệnh phải gánh
Chi phí tăng sáu lần

Hé lộ chiêu thổi giá
Không riêng gì Bạch Mai
Hầu hết trong cả nước
Đã và đang triển khai

Doanh nghiệp muốn thổi giá
Cần phải có tay trong
Quan chức ngành y tế
Đã nhất trí đồng lòng

Xử doanh nghiệp chưa đủ
Cần điều tra lôi ra
Các quan chức y tế
Nhiều chước quỷ mưu ma

Phải nói BOT y tế
Và cả BOT giao thông
Cả hai đều khốn nạn
Thật là quá đau lòng
2/9/2020
Tú Sụn
* Hé lộ chiêu thổi giá thiết bị y tế, lừa đảo bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai