LÃNH ĐẠO BIẾT TẠO CƠ HỘI*

Ảnh: Sưu tầm


Lãnh đạo Quảng Bình quá thông thái
Xứng với tầm các tỉnh anh em
Biết tạo ra cho mình cơ hội
Để kiếm chút lại quả lèm nhèm

Xây tượng đài, cổng chào đồ sộ
Với giá thành hàng chục tỷ đồng
Đó là biết tạo ra cơ hội
Để làm tiền, liếm láp của công

Nay Quảng Bình mua “cặp tài liệu”
Cũng không ngoài mục đích ăn gian
Tạo cơ hội cắp tiền công quỹ
Đó chính là thuộc tính nhà quan

Làm lãnh đạo phải biết kiếm chác
Nửa để ăn, nửa nộp lên trên
Phải khôn khéo ranh ma như thế
Mới yên thân, ghế quý mới bền

Dân nghèo đói, hằng năm xin gạo
Mặc kệ dân, đã có Trung ương
Chi vài tỷ chỉ là chuyện nhỏ
Hàng chục, hàng trăm cũng bình thường
27/8/2020
Tú Sụn
* Quảng Bình chi 2,2 tỉ đồng mua ‘cặp đựng tài liệu cho đại biểu và khách mời’ dự đại hội