ANH Ở ĐÂU

Ảnh: Hoa Nguyên


Anh ở đâu? mà chiều nay nắng úa
Mà mây dềnh vỡ vụn vẩn trời trong
Mà sương khô tung bụi hoá cầu vồng
Đường về ngàn đàn chim bay lạc hướng

Anh ở đâu? mà chiều nay gió chướng
Mà hoàng hôn tuông vội vã tối sầm
Mà ngàn sao le lói tựa cõi âm
Con đường nhỏ bỗng thênh thang vắng lặng

Anh ở đâu! mà lưng tròng, môi mặn
Mà héo hon lơ lửng cánh hoa tàn
Mà mơ hồ, lời đồng vọng miên man
Ước vọng hắt hiu, tình em vẫn vậy

Anh ở đâu? Còn nhớ lời ngày ấy
Vẫn một lòng dù muôn vạn bể dâu
Vẫn yêu em nồng thắm tựa ban đầu
Hay anh đã nỡ thay lòng đổi dạ…
24/4/2018
Tú Sụn