CÒN GÌ ĐÂU NỮA MÔI TRƯỜNG

Ảnh: Sưu tầm


Khói cuồn cuộn khuất trời xanh
Hết rồi đâu nữa trong lành như xưa
Môi trường thiếu chết sống thừa
Tuyệt chủng tất cả cho vừa lòng tham
Nhìn đống xỉ ngút trời lam
Chất cao như núi, Việt Nam còn gì
Ngó đất nước mà sầu bi
Nhìn tình cảnh biết làm chi bây giờ
Cấp lãnh đạo thì thờ ơ
Dân thiệt hại họ làm ngơ những lần
Đó là nhiệt điện Vĩnh Tân
Sai lầm phê duyệt, ngàn lần nguy nan
Họ đã bỏ nhiệt điện than
Ta lại hứng khiến tan hoang môi trường
Gây nên hậu quả khôn lường
Bởi chưng ấu trĩ, bởi phường tham lam
Việt Nam ơi, hỡi Việt Nam
Ngu thì cũng có mà tham cũng nhiều
Chém cha những kẻ làm liều

25/11/2018
Tú Sụn