GỞI ANH VƯỢNG*

Ảnh: Sưu tầm


Nghe anh nói đứt ruột bầm gan
Cứ tưởng là như có giặc càn
Thế lực nào đang đe doạ vậy
Xâm lăng chưa đến đã hoang mang
Thù ngoài có phải đương gây hiểm
Nội loạn chưa đâu chững hể bàn
Cốt lõi là niềm tin lấy lại
Mua quan bán chức chớ tràn lan
31/7/2020
Tú Sụn
* Nhân đọc bài báo danviet.vn: Ông Trần Quốc Vượng: Các thế lực thù địch, phản động tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chiến lược diễn biến hòa bình