SỬ DỤNG CÔN ĐỒ

Ảnh: Sưu tầm


Một hiện tượng suy đồi đạo đức
Mà chính quyền im lặng, làm ngơ
Cũng có lúc rắp tâm ủng hộ
Nên công khai sử dụng côn đồ

Thực tế đã diễn ra cả nước
Từ những lần cưỡng chế đất đai
Dân khiếu nại, côn đồ xuất hiện
Đánh đập dân, dằn mặt, ra oai

Rồi đây đó dân mình phản đối
Bãi rác hôi, ô nhiễm môi trường
Côn đồ đến đánh gây thương tích
Trong thời bình mà có nhiễu nhương

Cả công an cũng không gương mẫu
Dùng côn đồ giải quyết bất bình
Đánh chết dân thành ra phạm tội
Phải vô tù ôm nhục bỏ vinh

Trong kinh doanh cũng không lành mạnh
Để cạnh tranh thuê cả côn đồ
Báo công an cũng vô tác dụng
Tội người dân thân cô thế cô

Một xã hội tràn lan tham nhũng
Tiền và quyền cấu kết với nhau
Chà đạp lên chủ trương đường lối
Ức hiếp dân cốt để làm giàu

Là chủ nghĩa tư bản thân hữu
Khái niệm về đạo đức không còn
Người dân lại trở thành nô lệ
Sống cuộc đời cực nhục héo hon
15/9/2019
Tú Sụn