RỪNG THU

Ảnh: Sưu tầm


RỪNG THU
Thu về trên những cánh rừng thương
Hoa lá xanh tươi đẫm gội sương
Chim chóc líu lo ran mé núi
Côn trùng rả rích rộn ven đường
Hương ngàn nhớ lại thời lưu luyến
Gió núi mang về nỗi vấn vương
Vắng bóng một người yêu quý nhất
Em ơi anh mãi chẳng bình thường
2/9/2023
Tú Sụn