MÙA LÁ RỤNG

Ảnh: Sưu tầm


Vầng mây mùa hạ đổi màu nâu
Gầy guộc cành trơ đón gió sầu
Dáng liễu mờ sương che cuối xóm
Hàng cau nghiêng bóng ngủ bên cầu
Mong chờ vò võ chân trời ngóng
Thương nhớ đăm đăm ánh mắt thâu
Đơn lẻ u buồn mùa lá rụng
Nghìn trùng cách trở biết nơi đâu
14/1/2019
Tú Sụn