SỰ ĐỜI

Ảnh: Sưu tầm


Ngày tao còn đương chức
Mày, thủ trưởng cấp trên
Mày huênh hoang phách lối
Với tao mày cũng vênh

Đời người có cái số
Tao đâu có thua mày
Mày ma lanh lương lẹo
Còn tao thì thẳng ngay

Tao là thằng thẳng thắn
Phát biểu khó lọt tai
Lãnh đạo càng sáng suốt
Nên niên hạn kéo dài

Mày là thằng khéo léo
Nói năng biết giữ lời
Nên được lòng các cấp
Lên chức dễ như chơi

Thế rồi qua ngày tháng
Mày vươn tới đỉnh cao
Chức quyền mày đã có
Mày là thủ trưởng tao

Nếu đem so trình độ
Thì mày chẳng hơn gì
Nhưng giờ mày có chức
Thấy tao mày khinh khi

Nể tình là thằng bạn
Tao ngậm đắng bỏ qua
Mày tưởng tao quỵ lụy
Đôi khi mày làm già

Mày nói năng kẻ cả
Mày khệnh khạng ra oai
Mày tỏ ra bất nhã
Mày không từ một ai

Mày giàu lên nhanh chóng
Sống tầng lớp thượng lưu
Bạn mày đều quý tộc
Đúng là ngưu tầm ngưu

Sự nghiệp mày tao biết
Giàu có mày tao hay
Cũng vì mày là bạn
Nên tao để qua ngày

Nay cấp trên ưu ái
Nên tao được nghỉ hưu
Gặp mày tao thấy khác
Hay nghi tao gây cừu

Qua mấy lần gặp mặt
Mày khúm núm bất ngờ
Tao hiểu ra là vậy
Đúng là mày ngu ngơ

Không còn là cấp dưới
Mày vênh thì vô duyên
Còn khúm na khúm núm
Mong tao để mày yên?

Mày đã sai rồi đó
Tao không thâm thù đâu
Dù sao mày là bạn
Chữ thân để hàng đầu

Tao với mày đều hiểu
Đó chỉ là sự đời
Mày yên tâm đi nhé
Cõi đời là sân chơi
12/5/2018
Tú Sụn