DẠI ĐƠN NGU KÉP

Ảnh: Sưu tầm


Lạc quan tếu bây giờ quá loạn
Cứ khoe khoang biệt phủ siêu xe
Lương kịch trần thì ai cũng rõ
Tiền đâu ra mà lắm vậy nè

Rồi gần đây ông quan cấp nước
Tỉnh lẻ thôi của xứ Quảng Nam
Đám cưới con chi ra mười tỷ
Lối chơi ngông khoe của bá sàm

Nếu giàu có chớ đừng làm vậy
Người dân đang đói khổ cực kỳ
Đã là quan sao thiếu suy nghĩ
Khoe của chi phản cảm, sinh nghi

Lạc quan tếu, tự hào lắm nhỉ
Lạy ông tôi đang ở bụi này
Tiền đâu ra ông giàu cỡ đó
Đừng quanh co mau hãy khai ngay

Đúng là ông dại đơn ngu kép
Muốn hơn người giờ lại đâm lo
Thói xấu xa quan tham một giuộc
Sính ở đời nào có hay ho
6/10/2018
Tú Sụn