TRĂNG CHÌM


Rung rinh dưới đáy hồ thu lạnh
Một mảnh trăng non ngoắc ngoải chìm
Mù sương lã chã mờ nhân ảnh
Liễu sầu u uất đứng lặng im

Đêm nay gió biếng không về lại
Hương thầm lảng vảng tận nhành cây
Cô liêu nhung nhớ mong chờ mãi
Hình bóng người thương đã bao ngày

Thiếu ánh trăng vàng đêm mờ ảo
Cả vùng trời đất hoá hoang vu
Không người xưa ấy sầu thiểu não
Ngàn sao mờ nhạt bởi mây mù

Cố vớt trăng lên trăng vùng vẫy
Cố gọi gió về gió lẻn đi
Mãi nhớ người thương, mong trở lại
Mãi đợi tương phùng, chưa thấy chi
02/8/2017
Tú Sụn