PHÒNG VÀ CHỐNG THAM NHŨNG*

Ảnh: Sưu tầm


Phòng và chống tham nhũng
Đảng, Nhà nước quyết tâm
Nhưng hiệu quả còn ít
Do quá nhiều sai lầm

Chống chưa được triệt để
Phòng chưa có tư duy
Nên quan tham không sợ
Vơ vét dễ nên lì

Kết tội không tương xứng
Với tài sản ăn gian
Nếu chiểu theo bộ luật
Có thiên vị cho quan

Thất thoá cả ngàn tỷ
Xử vài ba năm tù
Thế thì chống gì chống
Không tham nhũng là ngu

Ngàn vụ bắt một vụ
Thế thì phòng gì phòng
Không tham nhũng là dại
Quan tham ngày càng đông

Dân tố cáo khiếu nại
Hầu như bỏ ngoài tai
Thậm chí bị thù vặt
Bị dằn mặt công khai

Bắt kiểm kê tài sản
Rồi đút tủ làm màu
Một việc làm vô ích
Khai gian làm gì nhau

Dân chụp ảnh biệt phủ
Đưa lên mạng thường ngày
Với bao lời đàm tiếu
Chẳng có ai đoái hoài

Quản lí quá lỏng lẻo
Chế tài chưa răn đe
Lợi ích nhóm phổ biến
Hô hào chẳng ai nghe

Phòng chống tham nhũng tốt
Phải quyết liệt, nghiêm minh
Xử đúng người đúng luật
Không tha tội tử hình
26/5/2020
Tú Sụn
* Đảng và Chính phủ thường xuyên chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, rất quyết tâm nhưng kết quả còn hạn chế, nạn tham nhũng vẫn tràn lan.