CẦN CHI BẰNG CẤP BA*

Ảnh: Sưu tầm


Phó chủ nhiệm uỷ ban kiểm tra
Cần chi bằng tốt nghiệp cấp ba
Mà ông vẫn có bằng đại học
Vì ông có tài úm ba la

Không chỉ riêng ông, đất nước này
Hàng ngàn hàng vạn hạng cao tay
Học giả bằng thật, mua bằng giả
Vẫn là trí thức, vẫn ra oai

Không chỉ riêng ông, loại ma cô
Luồn lách dối gian, tạo tiền đồ
Đồng tiền len lỏi thành quan chức
Nên quan chức mình rặt ngây ngô

Tiến sĩ, giáo sư mấy chục ngàn
Nhà nước trưng bày thế cho sang
Phát minh, sáng chế chưa từng có
Học thật bằng giả, vẫn làm quan

Vậy nên đừng trách Trần Văn Đon
Muốn được cống hiến cho nước non
Cho nên nhảy cóc con đường học
Trên giao nhiệm vụ vẫn làm ngon
16/12/2019
Tú Sụn
* Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Long An khẳng định Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP Tân An không có bằng cấp 3.