CHỈ KHOAN SỨC DÂN

Ảnh: Sưu tầm


Có việc thì vẫn cứ đi
Thu phí thu gì cũng phải nộp thôi
Người dân đã oải lắm rồi
Đội đầu phí thuế lỗ lời cắn răng
Giá thành sản phẩm cứ tăng
Tiêu dùng gánh chịu, làm ăn thiệt thòi
Cạnh tranh không nỗi thì toi
Doanh nghiệp phá sản, chẳng coi là gì

Có việc thì vẫn cứ đi
Thu phí thu gì cũng phải vô thôi
Mục tiêu đã định thế rồi
Hạn chế ùn tắc xa vời lắm thay
Mất tiền oan nghĩ cũng cay
Coi như đang bị cướp ngày cho qua
Quyền là quyền của người ta
Khoan sức dân họ nghĩ ra vậy mà
Dân ta vốn dĩ thật thà
Nói sao nghe vậy mới là dân ngoan
29/7/2019
Tú Sụn