GỞI ÔNG KHUÊ*

Ảnh: Sưu tầm


Mùi ông phát biểu nghe qua
Không là đồng bọn cũng là quan gian
Biết ông với Quốc đồng sàng
Nên cố rướn cổ mà phang cú liều
Trưởng ban Tuyên giáo kiểu yêu
Hổ danh với Đảng, tội nhiều với dân
Rồi đây cũng sẽ đồng lần
Nhập kho với Quốc cho dân được nhờ
Tuyên giáo gì như ngủ mơ
Dốt thì đã dốt mà khờ nhiều hơn
Cơm dân áo Đảng bội ơn
Bao che cái xấu căm hờn lắm nghe
2/9/2020
Tú Sụn
* “Bây giờ cứ xoay quanh việc truy tìm làm sao cho bằng được tiền của ông Phạm Phú Quốc ở đâu ra, có tài sản hay tiền gửi euro để mua quốc tịch là không nên”, ông Phan Nguyễn Như Khuê, Trưởng ban Tuyên giáo tp HCM đề nghị.