TƯƠNG TƯ (hoạ thơ)

Ảnh: Sưu tầm

TƯƠNG TƯ
Người đã đi rồi mãi nhớ thương
Thiên thu cách biệt, lệ sầu vương
Hoa thề còn đó chưa phai nhạt
Mộng thắm sao nay đã úa vàng
Ngày tháng chập chờn theo cánh bướm
Năm canh nghiêng ngã giấc miên trường
Niềm riêng khắc khoải tình dâu biển
Ký ức ùa về ngập bến Tương…
Đỗ Quới
*******
Vịnh ” TƯƠNG TƯ” -(Thơ Đỗ Qưới)
Còn không thủa ấy những đôi đường
Cách biệt hai ta mãi vấn vương
Dấu ấn còn đây ngày tắm đượm
Lời thề thuở trước vẫn vô thường
Bao đêm thổn thức nằm trăn trở
Mấy bận hoài mơ đã tỏ tường
Ký ức ngày nao mình luyến nhớ
Niềm riêng giấu kín cõi thân thương !
Trương Quang Thọ

Hoạ bài vịnh “TƯƠNG TƯ” thơ Đỗ Quới của Trương Quang Thọ-hoạ nguyên vận

TƯƠNG TƯ
Từ dạo tiễn em khuất nẻo đường
Anh về da diết nỗi sầu vương
Nhớ nhung day dứt như vô lý
Lo lắng bất an tợ thất thường
Nguyên cớ sâu xa đâu biết rõ
Lý do biền biệt chửa minh tường
Mỏi mòn tuyệt vọng theo ngày tháng
Héo hắt canh dài bởi nhớ thương
22/10/2021
Tú Sụn