VẦNG TRĂNG KHUYẾT


Đầu non mờ ảo ánh trăng lu
Nhấp nhô nhờn nhợt bởi mây mù
Côn trùng than vãn ran đồng vắng
Gió lướt cành gầy rõ vi vu
Trên trời sao tỏ cao vời vợi
Sóng nước mơ màng tựa tiết thu
Trăng gầy cuối tháng đâu một nửa
Để còn một nửa mãi âm u
30/7/2017
Tú Sụn