SỰ LÃNG PHÍ CẤP NHÀ NƯỚC

Ảnh: Sưu tầm


Thật nực cười không gì sánh được
Toàn tinh hoa lãnh đạo nước nhà
Mà bao năm dư thừa biên chế
Mãi loanh quanh rền rĩ kêu ca

Một sự thật đau lòng dân tộc
Kẻ ngồi không đè cổ người làm
Năm bảy ngàn dư thừa chễm chệ
Quá trớ trêu phi lý vẫn kham

Túi ngân sách ngày cành èo uột
Gánh nợ công năm tháng chất chồng
Sự lãng phí của cấp Nhà nước
Lãnh đạo thời có biết như không

Một bài toán của cấp tiểu học
Toàn giáo sư tiến sĩ chào thua
Bởi lẽ cha chung không ai khóc
Thế cho nên biên chế cứ thừa

Ngọn nguồn sâu xa ai cũng biết
Trong số đó con ông cháu cha
Trong số đó bỏ tiền mua lấy
Giờ giảm ư? Khó lắm đấy mà

Cũng bởi vì kỷ cương phép nước
Không nghiêm minh quan bác trơ lì
Mười trung ương chẳng làm chi được
Luật bây giờ khó đặng thực thi

Dân è cổ ra làm đóng thuế
Để có tiền nuôi đám dư thừa
Theo nguyên lí đó là bóc lột
Bởi không làm mà hưởng móc mưa
7/11/2018
Tú Sụn